P1340330.JPG  

 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

P1240275.JPG   

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

    P1240619.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

P1240506.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

P1240670.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1240483.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1120577.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

P1230858.JPG

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

P1230919.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1230759.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

P1230708.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1200058.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 P1230564.JPG

 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

P1220777.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1220803.JPG

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

P1210950.JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

au.jpg  

更新時置頂

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1220109 [59].JPG  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_4330 [600_450].JPG 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

12.JPG   

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

P1190837 [35].JPG    

 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 _1180480 [7].JPG 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

 01.jpg  

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

F2 (7) [600x450]_nEO_IMG.jpg

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

0.jpg

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2017/01/01 更新:

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013/06/09更新:

哎呀好消息,瀰漫好像有住宿的地方了哦!

請要去的朋友們再打電話確認看看吧~~

mina  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2012/10/28更新:

瀰漫目前已經沒有再做民宿囉,經營模式為咖啡藝文空間

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07.jpg

 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

P1170563 [640x480].JPG

 

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

27.jpg

鬍子小姐::陳珊迪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()